Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH SƠN 
06/08/2013 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 6/2013 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Xin vui lòng tải về máy để xem: bao cao 6 thang năm 2013.doc

 
Tin đã đưa

Liên kết website