Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
BÁO CÁO 5926/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 
21/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 5926.pdf
 
Liên kết website