Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
BẢNG GIÁ THU CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA MẮT 
05/07/2013 
 

BẢNG GIÁ THU CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA MẮT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/9/2012

Vui lòng tải bảng giá để xem chi tiết:
CONG_KHAI_DANH_MUC_THU_VIEN_PHI.xls 

 
Liên kết website