Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Áp dụng 5S Để cải thiện môi trường làm việc tại Khoa Cấp Cứu 
29/01/2016 
 
Vui lòng tải tài liệu để xem chi tiết:
Hướng dẫn thực hành phương pháp 5S:HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP 5S.ppt
Áp dụng 5S:Áp dụng 5S.pptx
Phiếu thống kê:PHIẾU THỐNG KÊ LỖI 5S.doc
 
Liên kết website