Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
Quyết định về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc dược liệu, thuốc y dược cổ truyền sử dụng tại Trung tâm Y tế Ninh Phước 
03/05/2017 
 
Mời xem tại đây: vbdi_1314_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website