Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định về việc công nhận danh mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm chủ yếu sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2015  
27/01/2015 
 
Mời xem tại đây: vbdi_33_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website