Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 3761/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 13 năm 2019  
07/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3761 GCN dot 13.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)

Liên kết website