Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 3664/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - GPP  
01/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây đây: Quyet dinh 3664 thu hoi GCN.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)

Liên kết website