Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
3 Quyết định 457 - 456 - 457/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt thực hành tốt nhà thuốc - GPP 
13/02/2019 
 

Mời xem nội dung tại đây:  - Quyet dinh 455 thu hoi GCN.pdf 
                                            - Quyet dinh 456 thu hoi GCN.pdf
                                            - Quyet dinh 457 thu hoi GCN.pdf

 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)

Liên kết website