Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng BLUEZONE 
03/08/2020 
 


1. Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Mời xem tại đây
2. Video hướng dẫn cài đặt:   Mời xem tại đây
3. FAQ-Câu hỏi thường gặp: Cau hoi thuong gap.pdf
 
Liên kết website