Thông tin Y học trên internet
Thông tin Y học trên internet
Đưa y tế vào mọi chính sách quốc gia 
25/08/2017 
 

Các diễn đàn đối thoại chính sách với những chủ đề Việt Nam đưa ra như tăng cường sức khỏe người cao tuổi, phòng chống các bệnh không lây nhiễm, lao và lao đa kháng thuốc, phòng chống ung thư, rất phù hợp ưu tiên của 21 nền kinh tế thành viên APEC, GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Nhóm công tác y tế APEC (HWG) bắt đầu họp vào ngày 21/8 tại TP.HCM. Tại đây, các chuyên gia chính sách y tế nhấn mạnh, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia, mỗi một nền kinh tế thành viên APEC; thông qua xây dựng tài chính y tế bền vững trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng lộ trình tiến tới bao phủ y tế toàn dân.Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng lộ trình tiến tới bao phủ y tế toàn dân. Ảnh: An Quý

“Y tế là thành phần then chốt trong phát triển kinh tế thương mại, xã hội và hợp tác của các nền kinh tế thành viên trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đầu tư y tế là chìa khóa cho phát triển bền vững và bao trùm về kinh tế tài chính, xã hội,” GS. Cường chia sẻ.

Trọng tâm của SOM 3 về y tế là cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế do Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. Mục tiêu của các cuộc họp nhằm thông qua các chiến lược, chính sách của y tế trong khu vực APEC; phê duyệt kế hoạch hoạt động của các nhóm công tác chuyên ngành; thảo luận và giải quyết các vấn đề y tế nổi bật của Khu vực APEC; tăng cường hợp tác song phương về y tế với các đối tác chủ chốt và các đối tác phát triển với mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cáo sức khỏe nhân dân trong khu vực.

Ngoài ra, Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế tập trung vào các đối thoại chính sách: tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm, lao và lao đa kháng thuốc, phòng chống ung thư.

Y tế là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị!

Bà Trần Thị Giáng Hương – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Y tế), cho biết, HWG sẽ đưa ra một bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện “Lộ trình vì Châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020” đã được thông qua vào năm 2015. Đồng thời, sau cuộc họp này, HWG sẽ đưa khuyến nghị đối với các nội dung hợp tác trong khuôn khổ APEC để đệ trình lên cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về kinh tế và y tế, đồng thời đệ trình thông qua tại Tuần lễ cấp cao APEC và Hội nghị các Bộ trưởng APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11/2017.

“Trong chuỗi các sự kiện APEC 2017, kỳ họp lần này đóng vai trò vô cùng quan trọng vì đưa ra những khuyến nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của y tế. Các nền kinh tế dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp quan trọng rằng cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho y tế.

Vì đầu tư hơn y tế chính là đầu tư cho phát triển và phục vụ nhiều mục tiêu phát triển của các nền kinh tế APEC. Đưa y tế vào trong mọi chính sách – health in all policies. Điều đó có nghĩa là tất cả các chính sách đều phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Y tế không chỉ đơn giản chỉ dành riêng cho một mình Ngành Y tế mà đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Chính sách y tế được lồng ghép trong tất cả chính sách các lĩnh vực, sẽ giúp cho Ngành Y tế phát triển. Như vậy góp phần hữu hiệu vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.” Bà Giáng Hương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cuộc họp này còn tập trung vào thảo luận các nền kinh tế APEC chung tay hợp tác trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm, cũng như đối phó với tình trạng dân số già, tập trung hợp tác phòng chống dịch bệnh mới nổi và tái bùng phát, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp, tăng cường hệ thống y tế, tập trung đẩy mạnh y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ngọc Tuyền
Nguồn: Báo Sức khỏe & đời sống

 
Liên kết website