Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận từ ngày 28/12/2020 - 31/12/2020) 
13/01/2021 
 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Gạo đặc sản Một Bụi Đỏ

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

2

Gạo đặc sản Cửu Long II

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

3

Gạo đặc sản 42

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

4

Gạo đặc sản HK

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

5

Gạo đặc sản Lài sữa

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

6

Gạo đặc sản Gạo thơm

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

7

Gạo đặc sản JAS MINE

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

8

Nếp đặc sản Mù U

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

9

Nếp đặc sản Nếp Thái

Hộ kinh doanh Nhà phân phối Thu Ngân

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

04/01/2021

10

Nước đá dạng ống Thắng Ngân

Hộ kinh doanh Thắng Ngân

Số 62/65 đường Bạch Đằng, phường Đông Hải, TP. Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

06/01/2021

 
Liên kết website