Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
(kHẨN) Công văn 3512/SYT-KHNVTC Tổ chức triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020. 
31/07/2020 
 
 
Tin đã đưa
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)
(21/08)
(21/08)
(18/08)
(17/08)

Liên kết website