Khám chữa bệnh
Khám chữa bệnh
(KHẨN) Công văn 3461/SYT-KHNVTC Tạm thời không chuyển người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng. 
29/07/2020 
 
 
Tin đã đưa
(07/01)
(28/12)
(27/10)
(25/09)
(21/09)
(09/09)
(04/09)
(26/08)
(19/05)
(06/05)

Liên kết website