Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
(KHẨN) Công văn 2694/SYT-KHNVTC Cử các Bác sĩ tham dự Hội thảo trực tuyến về chẩn đoán hình ảnh trên bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức. 
25/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 2694 CV.pdf
CV-877-BVBNDTW.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(12/09)
(10/08)
(16/07)
(10/07)
(10/07)
(07/07)
(10/06)
(09/06)
(30/05)

Liên kết website