Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
(KHẨN)/ Công văn 6059/SYT-KHNV Tăng cường quản lý, kiểm soát và xử lý sai phạm các hoạt động hành nghề, quảng cáo và kinh doanh thuốc về YHCT trên địa bàn tỉnh. 
28/12/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 6059.pdf
CQLYDT 1013.pdf
 
Tin đã đưa
(02/07)
(06/04)
(13/01)
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)
(06/12)

Liên kết website