Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
(HỎA TỐC) Công văn 151/SYT-KHNVTC Điều chỉnh thời gian kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, NVYT và bệnh viện an toàn PC dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp năm 2020. 
13/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 151.pdf
 
Liên kết website