Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Dấu * là phần bắt buộc nhập.
Gửi câu hỏi tới :
Họ và tên(*):
Giới tính:
Số CMND / Hộ chiếu (*):
Địa chỉ(*):
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề(*):
Nội dung(*):
Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận(*):
Chấp nhận các điều kiện của chúng tôi.
 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA HỎI - ĐÁP

I. Không vi phạm những hành vi bị cấm sau đây:

1. Lợi dụng module Hỏi - Đáp để xâm hại lợi ích Quốc gia, danh dự cá nhân, bản sắc văn hóa của dân tộc:

   a) Kích động bạo lực, tuyên truyền phản Cách mạng, gây rối, chia rẽ gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội; xâm hại an ninh mạng;

   b) Cung cấp, tiết lộ các thông tin vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; các thông tin sai sự thật nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của người khác...;

2. Tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi không ghi hoặc ghi không đầy đủ, không rõ ràng địa chỉ liên hệ.  

II. Nguyên tắc đặt câu hỏi phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Câu hỏi của tổ chức, cá nhân đưa lên Cổng TTĐT phải được soạn thảo dưới dạng text (chữ tiếng Việt có dấu) theo bộ mã ký tự theo tiêu chuẩn: Unicode - UTF8.

2. Phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc sau:

   - Đối với người hỏi là tổ chức ghi rõ họ và tên, chức vụ người đại diện hỏi, số quyết định (hoặc giấy phép) thành lập đơn vị, địa chỉ (số nhà, đường, phố, quận "huyện", tỉnh, "thành phố") trụ sở chính của cơ quan, đơn vị.

   - Đối với người hỏi là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, số Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường, phố, xã "phường", quận "huyện", tỉnh, "thành phố").

3.  Địa chỉ Email và số điện thoại  (nếu có).