Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2019 
05/08/2019 
 

Sáng ngày 05/8/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2019. Tại buổi sinh hoạt, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các bài tuyên truyền: tuyên truyền hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết rác thải nhựa; Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2019); Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019); Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

                                                          

                                                                               HồngChuyên