Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
quyết định về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức thuộc Sở xây dựng Ninh Thuận 
17/08/2021 
 
 
Tin đã đưa
(15/10)
(13/10)
(30/09)
(27/09)
(27/09)
(24/09)
(24/09)
(22/09)
(22/09)
(17/09)