Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kiến trúc và Quy hoạch
Kiến trúc và Quy hoạch
Họp lấy ý kiến thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực tổ hợp điện khí LNG tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam 
29/04/2020 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực tổ hợp điện khí LNG tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Để đảm bảo tính pháp lý theo quy định, ngày 29/4/2020 Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xã Phước Diêm và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Thông qua ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, đại diện các cơ quan, tổ chức và đơn vị tại cuộc họp, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và hoàn chỉnh quy hoạch trình thẩm định.

 

HồngChuyên

 
Tin đã đưa
(31/07)
(14/07)
(24/06)
(18/06)
(11/05)
(08/05)
(25/12)
(28/11)
(25/03)
(24/06)