Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Quản lý xây dựng
Quản lý xây dựng
miễn giấy phép xây dựng dự án phát triển khu nhà ở khu dân cư Tháp Chàm 1, phường Đô Vinh, thành phố PRTC; Hạng mục: xây dựng 167căn nhà ở riêng lẻ 
01/07/2021