Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 07/2021/Qđ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
12/10/2021 
 
 
Tin đã đưa
(22/11)
(07/10)
(05/10)
(31/05)
(23/04)
(15/03)
(09/03)
(16/12)
(16/12)
(25/11)