Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Họp lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam 
05/09/2019 
 

Ngày 03/9/2019, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Dự án khu du lịch Mũi Dinh Ecopark tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng và đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương; đại diện UBND huyện Thuận Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Điện lực tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Kiến trúc sư tỉnh và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark.

  

Toàn cảnh buổi họp

Trên cơ sở ý kiến thống nhất chủ trương điều chỉnh của các thành viên dự họp, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch theo quy định hiện hành.


                                                                                                                                HồngChuyên