Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kiến trúc và Quy hoạch
Kiến trúc và Quy hoạch
Họp lấy ý kiến quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Lợi Hải, huyện Thuận Bắc 
25/03/2016 
 

Chiều ngày 23/3/2016, Sở Xây dựng tổ chức họp lấy ý kiến quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp, cùng đại diện các đơn vị: Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Hội kiến trúc sư tỉnh, Hội Văn hóa nghệ thuật Ninh Thuận và các phòng ban thuộc Sở.


Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, các thành viên tham dự họp đã đóng góp ý nội dung xoay quanh quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Qua các ý kiến góp của của các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu và điều chỉnh báo cao theo các nội dung góp ý.

 
Tin đã đưa
(31/07)
(14/07)
(24/06)
(18/06)
(11/05)
(08/05)
(29/04)
(25/12)
(28/11)
(24/06)