Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 7/2020 
06/07/2020 
 

Sáng ngày 6/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 7/2020, tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin sơ lượt các Luật mới có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Luật lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước số 55/2019/QH14.

Đ/c Chánh Văn phòng tuyên truyền trong buổi sinh hoạt

   
Toàn cảnh buổi sinh hoạt

 

                                                                                                     HồngChuyên