Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 03/2020 
03/03/2020 
 
Sáng ngày 02/03/2020, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 03/2020. Trong buổi sinh hoạt Chánh Văn phòng Sở thông tin đến công chức, viên chức và người lao động một số nội dung chính của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng, giáo dục đại học; Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.Toàn cảnh buổi sinh hoạt

 

Thực hiện Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra (Covid-19), trong buổi sinh hoạt đồng chí Chánh Văn phòng Sở thông tin sơ lược tình hình, diễn biến trong và ngoài nước của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra (Covid-19).

 

HồngChuyên