Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 7/2019 
03/07/2019 
 

Sáng ngày 01/7/2019, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 7/2019. Trong buổi sinh hoạt Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và triển khai ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

                                                                                             HồngChuyên