Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2692/SXD-QLHĐXD&HTKT 05/09/2019 Đính chính nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 2500/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 16/8/2019
16/08/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2109/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/07/2019 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/06/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1259/SXD-QLHĐXD&HTKT 25/04/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1104/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/04/2019 Công bố giá vật liệu xây dựng quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1004/SXD-QLHĐXD&HTKT 03/04/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 668/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 124/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2019 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4002/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/12/2018 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 12/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3078/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/10/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2407/SXD-KT&VLXD 10/08/2018 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2052/SXD-KT&VLXD 10/07/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 983/SXD-KT&VLXD 11/04/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 632/SXD-KT&VLXD 09/03/2018 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 03/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
457/SXD-KT&VLXD 12/02/2018 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 02/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
85/SXD-KT&VLXD 10/01/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3867/SXD-KT&VLXD 11/12/2017 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 12/2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3150/SXD-KT&VLXD 10/10/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV/2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2821/SXD-KT&VLXD 11/09/2017 Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 9/2017 trên địa bàn tinh Ninh Thuận