Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
11/2021/TT-BXD 10/09/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
số 12/2021/TT-BXD 10/09/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
số 13/2021/TT-BXD 10/09/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
3098/SXD-QLQHKT&NƠ 20/08/2021 triển khai thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ xây dựng
2937/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/08/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
05/08/2021
2457/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/07/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1608/SXD-QLHĐXD&HTKT 31/05/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2021
1111/SXD-QLHĐXD&HTKT; 1403/SXD-QLHĐXD&HTKT 17/05/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021
99/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/01/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4144/QĐ-SXD 16/12/2020 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý 4 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4061/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 2144/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
Số 2017/QĐ-UBND 13/11/2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3758/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/11/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 43/2020/QĐ-UBND 26/10/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/220 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3396/QĐ-SXD 14/10/2020 Công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, Quý I đến Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3364/SXD-QLHĐXD&HTKT 13/10/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3104/SXD-QLHĐXD&HKT 24/09/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
số 2928/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/09/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Số 2530/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 227/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 03/2020/TT-BXD 28/07/2020 Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc