Nhập từ khóa...Tìm kiếm
NgàySốTiêu đềTệp đính kèm
5/9/2019 2692/SXD-QLHĐXD&HTKTĐính chính nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 2500/SXD-QLHĐXD&HTKT ngày 16/8/2019
vbdi_2692_SXD-QLHDXDHTKT(05.09.2019_16h27p35)_signed.pdf    
3/9/2019 Số 03/CT-BXDChỉ thị số 03/CT-BXD ngày 03/09/2019 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
BXD_03-CT-BXD_03092019.signed.pdf.pdf    
28/8/2019 Số 54/2019/QĐ-UBNDQuyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 Ban hành Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QDUB 54.2019_signed.pdf    
16/8/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_2500_SXD-QLHDXDHTKT.pdf    
16/8/2019 Số 04/2019/TT-BXDThông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
BXD_04-2019-TT-BXD_16082019.pdf.pdf    
16/8/2019 Số 751/2019/UBTVQH14Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
751.signed.pdf    
14/8/2019 Số 68/2019/NĐ-CPNghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
CP_68-2019-NĐ_CP_14082019-signed.pdf    
30/7/2019 Số 03/2019/TT-BXDThông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
BXD_03-2019-TT-BXD_30072019.pdf    
11/7/2019 Số 2109/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2109.pdf    
1/7/2019 Số 02/2019/TT-BXDThông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/07/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
BXD_02-2019-TT_BXD_01072019.signed.pdf.pdf    
28/6/2019 Số 01/2019/TT-BXDThông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
BXD_01-2019-TT_BXD_28062019.signed.pdf.pdf    
27/6/2019 Số 46/NQ-CPNghị quyết số 46/NQ-CP ngay 27/6/2019 của Chính phủ Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
46_NQ-CP.signed.pdf    
17/6/2019 Số 960/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
QDCT960_signed.pdf    
14/6/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1778_SXD-QLHDXDHTKT_signed.pdf    
14/6/2019 Số 82/2019/QH14Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
82_2019-QH14.pdf    
13/6/2019 Số 40/2019/QH14Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 của Quốc hội
40_2019-QH14.signed.pdf    
22/5/2019 Số 398/QĐ-BXDQuyết định số 398/QĐ-BXD ngày 22/05/2019 của Bộ trương Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
BXD_398-QD-BXD_22052019.signed.pdf    
7/5/2019 Số 37/2019/NĐ-CPNghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
NĐ 37.signed.pdf    
7/5/2019 Số 37/2019/NĐ-CPNghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
37.signed.pdf    
2/5/2019 Số 675/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
vbden_675_QD-UBND.pdf    
1 - 20 Next