Nhập từ khóa...Tìm kiếm
NgàySốTiêu đềTệp đính kèm
13/11/2020 Số 2017/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QĐ 2017.pdf    
11/11/2020 Số 3758/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Gia thang 11.rar    
26/10/2020 Số 43/2020/QĐ-UBNDQuyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/220 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QDUB 43.2020_signed.pdf    
14/10/2020 Số 3396/QĐ-SXDCông bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 9, Quý I đến Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3396.pdf    
13/10/2020 Số 3364/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Gia VLXD.rar    
24/9/2020 Số 3104/SXD-QLHĐXD&HKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
gia VLXD.rar    
10/9/2020 số 2928/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
GIA VAT LIEU XAY DUNG.rar    
14/8/2020 Số 91/2020/NĐ-CPNghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
ND91.signed.pdf    
10/8/2020 Số 2530/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2530.pdf    
7/8/2020 Số 227/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QDUB227_signed.pdf    
28/7/2020 Số 03/2020/TT-BXDThông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
TT 03.pdf    
23/7/2020 Số 2292/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_2292_SXD-QLHDXD-HTKT(23.07.2020_16h11p46)_signed.pdf    
20/7/2020 Số 02/2020/TT-BXDThông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
TT 02.2020.pdf    
17/7/2020 Số 85/2020/NĐ-CPNghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
ND_85.signed.pdf    
10/7/2020 2144/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
gia VLXD.rar    
vbdi_2144_SXD-QLHDXD-HTKT(10.07.2020_10h58p26)_signed.pdf    
25/6/2020 1976/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1976_SXD-QLHDXDHTKT(26.06.2020_10h49p54)_signed.pdf    
17/6/2020 Số 62/2020/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Luật sửa Luật XD 62.2020.QH14.pdf    
11/6/2020 1738/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1738_SXD-QLHDXDHTKT(11.06.2020_15h15p06)_signed.pdf    
27/4/2020 Số 11/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
BXD_11-VBHN-BXD_27042020.pdf    
27/4/2020 Số 12/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
BXD_12-VBHN-BXD_27042020.pdf    
1 - 20 Next