Nhập từ khóa...Tìm kiếm
NgàySốTiêu đềTệp đính kèm
10/9/2020 số 2928/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
GIA VAT LIEU XAY DUNG.rar    
10/8/2020 Số 2530/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2530.pdf    
7/8/2020 Số 227/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
QDUB227_signed.pdf    
23/7/2020 Số 2292/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_2292_SXD-QLHDXD-HTKT(23.07.2020_16h11p46)_signed.pdf    
10/7/2020 2144/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
gia VLXD.rar    
vbdi_2144_SXD-QLHDXD-HTKT(10.07.2020_10h58p26)_signed.pdf    
25/6/2020 1976/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1976_SXD-QLHDXDHTKT(26.06.2020_10h49p54)_signed.pdf    
11/6/2020 1738/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1738_SXD-QLHDXDHTKT(11.06.2020_15h15p06)_signed.pdf    
27/4/2020 Số 11/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 11/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
BXD_11-VBHN-BXD_27042020.pdf    
27/4/2020 Số 12/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
BXD_12-VBHN-BXD_27042020.pdf    
27/4/2020 Số 13/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải
BXD_13-VBHN-BXD_27042020.pdf    
17/4/2020 Số 10/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 17/04/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
BXD_10-VBHN-BXD_17042020(2).pdf    
14/4/2020 Số 1020/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
gia vat lieu quy II.rar    
10/4/2020 Số 501/QĐ-TTgQuyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
501-QĐ-TTg_10042020.pdf    
30/3/2020 Số 09/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 30/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
BXD_09-VBHN-BXD_30032020.pdf    
20/3/2020 Số 08/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản
BXD_08-VBHN-BXD_23032020.pdf    
16/3/2020 Số 07/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
BXD_07-VBHN-BXD_19032020.pdf    
11/3/2020 Số 593/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 3/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_593.pdf    
vbdi_593_SXD-QLHDXDHTKT(11.03.2020_16h00p01)_signed.pdf    
11/3/2020 Số 06/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 11/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc
BXD_06-VBHN-BXD_11032020.pdf    
9/3/2020 Số 05/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 09/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
BXD_05-VBHN-BXD_09032020.pdf    
5/3/2020 Số 04/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 05/03/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
BXD_04-VBHN-BXD_06032020.pdf    
1 - 20 Next