Nhập từ khóa...Tìm kiếm
NgàySốTiêu đềTệp đính kèm
17/6/2019 Số 960/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
QDCT960_signed.pdf    
14/6/2019 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1778_SXD-QLHDXDHTKT_signed.pdf    
22/5/2019 Số 398/QĐ-BXDQuyết định số 398/QĐ-BXD ngày 22/05/2019 của Bộ trương Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
BXD_398-QD-BXD_22052019.signed.pdf    
7/5/2019 Số 37/2019/NĐ-CPNghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
NĐ 37.signed.pdf    
2/5/2019 Số 675/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
vbden_675_QD-UBND.pdf    
25/4/2019 1259/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1259_SXD-QLHDXDHTKT_signed.pdf    
23/4/2019 Số 11/CT-TTgChỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về việc về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
CP_11-2019-CT_CP_23042019.pdf    
10/4/2019 1104/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng quý II/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1104.pdf    
3/4/2019 1004/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_1004_SXD-QLHDXDHTKT.PDF    
28/3/2019 Số 217/QĐ-BXDQuyết định 217/QĐ-BXD ngày 28/03/2019 về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”.
BXD_217-QD-BXD_28032019.signed.pdf    
28/3/2019 Số 216/QĐ-BXDQuyết định 216/QĐ-BXD ngày 28/03/2019 về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”.
BXD_216-QD-BXD_28032019.signed.pdf    
28/3/2019 Số 218/QĐ-BXDQuyết định 218/QĐ-BXD ngày 28/03/2019 về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu – Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”
BXD_218-QD-BXD_28032019.signed.pdf    
28/3/2019 Số 30/2019/NĐ-CPNghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
CP_30-2019-NĐ_CP_28032019.signed.pdf    
11/3/2019 Số 668/SXD-QLHĐXD&HTKTĐiều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 3/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_668_SXD-QLHDXDHTKT_signed.PDF    
1/3/2019 Số 05/CT-TTgChỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
TTg_05-CT-TTg_01032019.signed.pdf    
30/1/2019 Số 69/QĐ-BXDQuyết định số 69/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018.
12/1/2019 Số 01/VBHN-BXDVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 12/01/2019 hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
BXD_01-VBHN-BXD_12012019.signed.pdf    
10/1/2019 Số 124/SXD-QLHĐXD&HTKTCông bố giá vật liệu xây dựng quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
vbdi_124_SXD-QLHDXDHTKT.PDF    
28/12/2018 Số 1659/QĐ-BXDQuyết định số 1659/QĐ-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
BXD_1659-QD-BXD_28122018.signed.pdf    
28/12/2018 Số 14/2018/TT-BXDThông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
BXD_14-2018-TT_BXD_28122018.signed.pdf    
1 - 20 Next