Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kiến trúc và Quy hoạch
Kiến trúc và Quy hoạch
Tổ chức báo cáo thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 
28/05/2015 
 

Chiều ngày 20/5/2015. Sở Xây dựng tổ chức báo cáo thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Võ Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các thành viên Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Công ty điện lực tỉnh, Cty Cổ phần cấp nước tỉnh và các cơ quan có liên quan.Sau khi đại diện đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng tổng hợp (NAGECCO) báo cáo nội dung của đồ án và tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng kiến trúc quy hoạch cùng các đơn vị có liên quan. Đồng chí Võ Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng và đơn vị có liên quan. Mặt khác, đồng chí nhấn mạnh đồ án quy hoạch vùng tỉnh cần nghiên cứu đánh giá về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển đô thị trong tương lai và đề xuất các giải pháp thực hiện có tính khả thi và cần lưu ý đến việc cấp nước cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.


 
Tin đã đưa
(31/07)
(14/07)
(24/06)
(18/06)
(11/05)
(08/05)
(29/04)
(25/12)
(28/11)
(25/03)