Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Tổ chức kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị 
13/05/2016 
 

Chiều ngày 10/05/2016, Chi bộ Ban quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Thôn. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý các dự án xây dựng hạ tầng đô thị đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Nguyễn Thị Thôn và căn dặn đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người Đảng viên Đảng cộng sản việt Nam. Đồng thời phân công đảng viên trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng. 


Đ/c Bí thư  phát biểu,
phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới

      

Lời tuyên thệ của Đảng viên mới

        

Đ/c Bí thư trao quyết định kết nạp