Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 
13/11/2019 
 

Chiều ngày 06/11/2019, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Xây dựng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở giai đoạn 2016 - 6/2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

                                                                                               HồngChuyên