Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy 
18/09/2019 
 

Ngày 16/9/2019, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 109 của Ban Bí thư tại Đảng ủy Sở Xây dựng. Dự và tiếp Đoàn có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Qua báo cáo của Đảng ủy Sở, báo cáo của các cá nhân lãnh đạo Sở và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Thanh ghi nhận những nổ lực và thành quả đạt được của Đảng ủy Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 109 của Ban Bí thư như việc Ban hành Quyết định Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và được niêm yết công khai tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở; Tổ chức hội thi Tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII,…bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung cần khắc phục trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

 

HồngChuyên