Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Tập huấn phương pháp rà soát, ban hành và triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 
14/10/2014 
 
Sáng ngày 13/10/2014, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ Thuật Cao tập huấn phương pháp rà soát, ban hành và triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008