Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phát triển đô thị
Phát triển đô thị
THÔNG TIN DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ 
19/05/2017 
 

1. Dự án Khu dân cư Phước Mỹ 2 giai đoạn 2 tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm:

 - Vị trí và phạm vi ranh giới: thuộc phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, được giới hạn bởi:

+ Phía Đông: giáp khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Tây: giáp đường quy hoạch Lê Quý Đôn;

+ Phía Nam: đất dự kiến xây dựng chung cư và Nhà máy xử lý nước thải;

+ Phía Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu.

+ Quy mô khu đất : khoảng 10,76ha.

- Tính chất dự án: Dự án phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng Khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

 

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Phát triển đô thị đối với Khu dân cư Phước Mỹ 2 (giai đoạn 2), thành phố PR-TC

       2. Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm:

 - Vị trí và phạm vi ranh giới: thuộc phường Văn Hải và Đài Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, được giới hạn bởi:

+ Phía Đông: kênh Chà Là;

+ Phía Tây: Khu đất dự kiến xây dựng trường học chất lượng cao Nguyễn Hoàng;

+ Phía Nam: đường quy hoạch;

+ Phía Bắc: đất ở phân lô dọc đường Nguyễn Văn Cừ.

- Quy mô diện tích: khoảng 5,7ha.

- Tính chất dự án: Dự án phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng Khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

 

             3. Dự án đầu tư phát triển đô thị Khu dân cư khu phố 5 (Bắc Sông Ông), thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn:         

- Vị trí và phạm vi ranh giới: thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, được giới hạn bởi:

+ Phía Đông: giáp đường Quốc lộ 27B;

+ Phía Tây: giáp đất sản xuất nông nghiệp;

+ Phía Nam: giáp đường đi xã Phước Hòa;

+ Phía Bắc: giáp đường quy hoạch.

- Quy mô dự án: khoảng 19,5ha.

- Tính chất dự án: Dự án phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng Khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

 

Đề nghị Quý nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng (Điện thoại: 068.3921269) để biết thêm thông tin chi tiết về dự án và được hướng dẫn triển khai các bước thủ tục tiếp theo để được xét chọn.

       Đồng ý chủ trương, cho phép Công ty CP xây dựng Thành Đạt trình nộp hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư phát triển đô thị Khu dân cư khu phố 5 (Bắc Sông Ông)
  
       Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị Khu dân cư Khu phố 5 (Bắc Sông Ông), huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
     
       Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị Khu dân cư Khu phố 5 (Bắc Sông Ông), huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận - lần 2

     

TIÊU CHÍ XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ THUỘC PHƯỜNG VĂN HẢI, THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM.


I. Thông tin khu đất và yêu cầu đối với dự án:

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ được duyệt để tạo cơ sở hình thành một khu dân cư.

2. Địa điểm thực hiện dự án: phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

3. Phạm vi ranh giới tứ cận và quy mô dự án, cụ thể như sau:

- Phạm vi ranh giới tứ cận dự án:

+ Phía Đông: kênh Chà Là;

+ Phía Tây: Khu đất dự kiến xây dựng trường học chất lượng cao Nguyễn Hoàng;

+ Phía Nam: đường quy hoạch;

+ Phía Bắc: đất ở phân lô dọc đường Nguyễn Văn Cừ.

- Quy mô dự án: khoảng 5,7ha.

4. Hình thức đầu tư:

Đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, nguồn vốn liên doanh liên kết, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Xây dựng đồng bộ hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình kiến trúc trên đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ được duyệt.

 5. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: Nhà đầu tư tạm ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án. Số tiền tạm ứng trước sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

II. Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án như sau:

1. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu đính kèm).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư.

- Tài liệu chứng minh về năng lực tài chính: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất.

Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân thì phải có văn bản xác nhận số dư tài khoản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; văn bản xác nhận cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng đối với phần vốn vay.

- Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm, chuyên môn đã thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với dự án.

- Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dung chính như: Mục tiêu, hình thức đầu tư; Quy mô, diện tích, ranh giới mặt bằng và các điều kiện hiện trạng của khu đất lập dự án; Phương án giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư và hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động ở khu vực giải phóng mặt bằng; tổng mức đầu tư; hiệu quả đầu tư về kinh tế và xã hội; xác định nguồn vốn cho các giai đoạn đầu tư và kinh doanh; tiến độ góp vốn; tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, thời gian khởi công dự án, tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, thời gian chính thức đưa dự án vào hoạt động); hình thức quản lý dự án; phương án xử lý, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy.

- Văn bản cam kết thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

- Văn bản cam kết chi tiết tiến độ triển khai dự án và cam kết chấp nhận hình thức xử lý chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp vi phạm từng mốc tiến độ cam kết do lỗi của nhà đầu tư.

2. Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 02 bộ gốc.

 Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản gốc và bản chụp. Hồ sơ (bản gốc và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp/cá nhân.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký đầu tư nộp tại Sở Xây dựng; Địa chỉ: đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

III. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án:

Nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng các yêu cầu của dự án và tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:

1. Về tiêu chí bắt buộc:

- Có đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp phù hợp với việc thực hiện dự án và đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản

Ưu tiên lựa chọn dự án có suất đầu tư và hiệu quả sử dụng đất cao.

- Về năng lực tài chính:

+ Có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án (có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha).

+ Đảm bảo khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng vốn chủ sở hữu (báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất, xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng…) và vốn huy động theo quy định của Luật Đầu tư.

Ưu tiên lựa chọn dự án có vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ cao hơn và nhà đầu tư chứng minh được khả năng huy động vốn để thực hiện dự án

- Về tiến độ thực hiện:

Ưu tiên lựa chọn dự án có tiến độ triển khai nhanh hơn.

- Về môi trường: Dự án phải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Về quy hoạch: Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

- Nhà đầu tư cam kết thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án với giá trị 3% tổng mức đầu tư dự án.

- Nhà đầu tư cam kết tạm ứng kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Về tiêu chí khuyến khích

- Về tư cách pháp lý: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận hoặc cam kết thành lập doanh nghiệp tại Ninh Thuận để thực hiện dự án.

- Về năng lực kinh nghiệm: Ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư đã có kinh nghiệm triển khai đưa vào hoạt động ít nhất 01 dự án có tính chất và quy mô tương tự.

- Về hiệu quả kinh tế-xã hội: Ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư có quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn như: giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nộp ngân sách, hiệu quả sử dụng đất cao,…

- Ưu tiên lựa chọn dự án của nhà đầu tư có cam kết tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết chấp nhận hình thức xử lý chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp vi phạm từng mốc tiến độ cam kết do lỗi của nhà đầu tư.

IV. Điều kiện xem xét lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Nhà đầu tư nào có hồ sơ đăng ký đầu tư dự án hợp lệ, được Hội đồng xét chọn của Tỉnh đánh giá đạt cao nhất và có nhiều ưu tiên theo các Tiêu chí nêu trên sẽ được xem xét lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.