Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kiến trúc và Quy hoạch
Kiến trúc và Quy hoạch
THÔNG QUA 02 ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 
28/11/2016 
 

Chiều ngày 16/11/2016, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp thông qua 02 đồ án quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cụm công nghiệp Quảng Sơn và Điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các thành viên Hội đồng Quy hoạch Kiến trúc tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện: Ninh Sơn, Ninh Hải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân  phường Văn Hải, lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận và đại diện Đơn vị tư vấn các đồ án quy hoạch.Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo thông qua phương án đồ án quy hoạch và ý kiến góp ý của các
thành viên Hội đồng Quy hoạch kiến trúc cùng các đơn vị có liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch, làm cơ sở trình thẩm định, phê duyệt đồ án.

 
Tin đã đưa
(31/07)
(14/07)
(24/06)
(18/06)
(11/05)
(08/05)
(29/04)
(25/12)
(25/03)
(24/06)