Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM CHÍNH THỨC LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH NINH THUẬN 
01/04/2015 
 


Ngày 26/02/2015, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 252/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận. Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Thuận; có vị trí giao thông thuận lợi (đường bộ, đường sắt) gần cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sau gần 10 năm được công nhận là đô thị loại III (thành thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và đặc biệt thực hiện theo Nghị Quyết 06-NQ/TU ngày 08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về “xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đến nay, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, đầu tư xây dựng đã đáp ứng được sự phát triển và phục vụ đời sống của nhân dân. Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 03 năm (2012-2014) đạt 14,59%/năm; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ và công nghiệp – xây dựng. Chủ trương xây dựng thành phố thành trung tâm thương mại – dịch vụ của tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã đạt tiêu chí đô thị loại III, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng phát triển; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được chú trọng và đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị loại II là niềm tự hào, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh hơn nữa, xứng tầm và vị thế trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời, tạo động lực tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh, vùng liên tỉnh, vùng kinh tế khu vực miền Duyên hải Nam Trung Bộ theo đúng mục tiêu đã xác định theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về “xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc “Phê duyệt Đồ án quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025”.