Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời SXD
Thông báo - Giấy mời SXD
Rà soát, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết nội dung chuyển đổi Chủ đầu tư từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án Hồ Chứa nước Ô Căm, xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tuân thủ các quy định hiện hành 
01/03/2021 
 
 
Tin đã đưa
(16/04)
(09/04)
(02/04)
(01/04)
(29/03)
(19/03)
(16/03)
(15/03)
(15/03)
(12/03)