Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Quản lý xây dựng
Hội nghị về phát triển vật liệu gạch không nung trên địa bàn tỉnh  (19/06/2015)

Chiều ngày 27/10/2014, Sở Xây dựng phối hợp với Vụ Vật liệu Xây dựng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị về phát triển vật liệu gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2014  (19/06/2015)
Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2014

vbdi_2017_QD-SXD.pdf
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân  (19/06/2015)
Ngày 03/9/2014 Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân, trong đó gồm 11 chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và 03 chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

1963 QĐ-SXD.pdf
Tổ chức kiểm tra việc sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh  (19/06/2015)
Thực hiện Kế hoạch số 1960/KH-SXD ngày 03/9/2014 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra việc sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng tên địa bàn tỉnh, ngày 03/09/2014 Sở Xây dựng đã có thông báo số 1961/TB-SXD gửi UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư để phối hợp công tác kiểm tra từ ngày 15/9/2014 đến ngày 30/9/2014.

Kế hoạch số 1960 KH-SXD.pdf
Thông báo số 1961 TB-SXD.pdf