Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Quản lý xây dựng
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU GẠCH KHÔNG NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.  (19/06/2015)

Vật liệu xây dựng (VLXD) không nung là sự lựa chọn tất yếu đối với sự phát triển của ngành Xây dựng. Để gạch không nung được sử dụng phổ biến trong nhân dân, từng bước trở thành vật liệu xây dựng chính trong tương lai, ngoài sự hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển, các doanh nghiệp sản xuất VLXD trong tỉnh rất cần những chính sách cụ thể để phát triển lọai vật liệu mới này.