Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Nhà ở và Thị trường bất động sản
Quyết định hủy giấy phép xây dựng đã cấp cho Chùa Lạc Nghiệp  (23/02/2017)
Quyết định hủy Giấy phép xây dựng số 08/GPXD ngày 25/01/2017 của sở Xây dựng Ninh Thuận đã cấp cho Chùa Lạc Nghiệp, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam
Hội nghị tổng kết chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2013 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020  (19/04/2016)

Sáng ngày 08/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2013 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.