Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Nghiệm thu các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn 
05/06/2019 
 

Ngày 4/6/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu 02 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, gồm: TCVN “Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông - Phần 2: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng gang”; TCVN “Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông - Phần 3: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường PGS.TS. Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt 02 dự thảo TCVN nêu trên, thay mặt nhóm biên soạn, KS. Phạm Bằng Hải cho biết, đây là 2 tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN của Anh và nằm trong Bộ TCVN “Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông”.

Hai tiêu chuẩn này quy định phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu làm bằng vật liệu gang xám hoặc gang cầu, thép carbon, thép không rỉ hoặc hợp kim nhôm kết hợp, hoặc không kết hợp với bê tông. Phần đỉnh hố ga, phần đỉnh hố thu và giếng kiểm tra có kích thước thông thủy nhỏ hơn hoặc bằng 1.000mm, lắp đặt tại các khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông.

Phần đỉnh hố ga và phần đỉnh hố thu quy định trong 2 tiêu chuẩn này được sử dụng tại các khu vực: Dành riêng cho người đi bộ và xe đạp, bãi đỗ xe hoặc tầng đỗ ô tô, khu vực lề đường được đo từ cạnh lề đường, kéo dài tối đa 0,5m về phía đường xe chạy và tối đa 0,2m về phía khu vực đi bộ, đường xe chạy, lề đường được gia cố và khu vực đỗ xe, khu vực dành cho các phương tiện giao thông có tải trọng trục xe lớn, tải trọng trục xe đặc biệt lớn.

Hai tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: Song chắn rác/nắp có bề mặt lõm theo loại D400 lắp đặt trên đường xe chạy và phần lề đường được gia cố và song chắn rác/nắp có bề mặt lõm theo loại F900 và loại E600; song chắn rác/nắp dùng như một phần của kênh thoát nước được đúc sẵn đã đề cập theo tiêu chuẩn EN 1433; hố thu nước mái và hố thu nước sàn; hộp kỹ thuật nổi.

Quá trình chế tạo phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga quy định trong tiêu chuẩn TCVN “Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông - Phần 3: Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm” bị giới hạn với gia công nguội, ép hoặc hàn cơ khí các bộ phận với nhau từ các tấm kim loại, thanh thép hoặc các phần kim loại được ép đùn hoặc cuộn.

Nội dung của 2 tiêu chuẩn này bao gồm các phần: Lời nói đầu; phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa, kí hiệu, đơn vị, chữ viết tắt; vật liệu; các yêu cầu; phương pháp thử; đánh giá và kiểm tra khả năng duy trì tính năng; mô tả sản phẩm; ghi nhãn; phụ lục.

Nhằm nâng cao chất lượng 2 dự thảo tiêu chuẩn, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nhận xét, đóng góp các ý kiến cho dự thảo, như: Cần sử dụng chính xác và thống nhất các thuật ngữ, tên gọi chuyên ngành, nên dùng từ “nắp hố thu; nắp hố ga” thay cho “phần đỉnh hố thu; phần đỉnh hố ga”, chú ý Việt hóa trong quá trình biên dịch, biên tập các lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Vũ Ngọc Anh đánh giá nhóm tác giả Viện Vật liệu xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện 2 đề tài theo nhiệm vụ được giao; Báo cáo thuyết minh đầy đủ nội dung, bố cục đảm bảo tính logic, khoa học; Dự thảo 2 tiêu chuẩn được dịch bám sát bản gốc, song cần chú trọng Việt hóa hơn nữa trong quá trình biên dịch, chỉnh sửa một số câu đảm bảo ngắn gọn, xúc tích.

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh thống nhất với ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm biên soạn tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện 2 dự thảo TCVN, sớm trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, gửi Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, công bố.


Theo thông tin Bộ Xây dựng