Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần 49/2020 
04/12/2020 
 

Thứ hai  30/11/2020

Sáng


Chiều

Thứ ba  01/12/2020

Sáng

- Dự hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy - Đ/c Vinh

Chiều

Thứ tư 02/12/2020

Sáng

Chiều

Thứ năm  03/12/2020

Sáng

Chiều

Thứ sáu 04/12/2020

Sáng

Chiều