Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần 37/2019 
13/09/2019 
 

Thứ hai  9/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan - Đ/c Cảnh, Đ/c Nguyên

Chiều

Làm việc tại cơ quan - Đ/c Cảnh, Đ/c Nguyên

Thứ ba  10/9/2019

Sáng

Làm việc tại cơ quan - Đ/c Cảnh, Đ/c Nguyên

Chiều

Làm việc tại cơ quan - Đ/c Cảnh, Đ/c Nguyên

Thứ tư 11/9/2019

Sáng

- Nghe báo cáo, làm rõ cơ sở pháp lý việc tham mưu cấp QĐ chủ trương đầu tư dự án Du lịch Dubai Tower và điều chỉnh QĐ chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark - Đ/c Cảnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan - Đ/c Cảnh, Đ/c Nguyên

Thứ năm  12/9/2019

Sáng


Chiều


Thứ sáu 13/9/2019

Sáng


Chiều