Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần 26/2019 
28/06/2019 
 

Thứ hai  24/6/2019

Sáng

- Tham gia chương trình tổ chức các hoạt động kết thúc dự án Biến đổi khí hậu Tổng kết dự án, Khánh thành Cầu Ngòi và họp Ban chỉ đạo lần 9 - Đ/c Tiến

Chiều

- Họp Ban chỉ đạo lần thứ 9 dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh do Chính phủ Bỉ tài trợ - Đ/c Cảnh

Thứ ba  25/6/2019

Sáng


Chiều

- Họp nghe báo cáo việc triển khai Dự án Sunbay Park Hotel&Resort tại Thành phố PRTC - Đ/c Cảnh

Thứ tư 26/6/2019

Sáng

Chiều

Thứ năm  27/6/2019

Sáng

Chiều

Thứ sáu 28/6/2019

Sáng


Chiều