Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo tuần 38/2020 
18/09/2020 
 

Thứ hai  14/9/2020

Sáng

Chiều

Thứ ba  15/9/2020

Sáng

Chiều

- Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật bảo vệ môi trường - Đ/c Nguyên
- Kế hoạch thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh - Đ/c Thịnh
- Nghe báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 - Đ/c Thịnh
- Kiểm tra tình hình, tác động và công tác ứng phó hạn trên địa bàn huyện Thuận Bắc - Đ/c Tiến

Thứ tư 16/9/2020

Sáng

- Họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án Khu du lịch Bình Tiên của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Bình Tiên - Đ/c Cảnh
- Rà soát kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận - Đ/c Tiến

Chiều

- Họp các dự án trên địa bàn - Đ/c Thịnh

Thứ năm  17/9/2020

Sáng

Chiều

Thứ sáu 18/9/2020

Sáng

- Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020 - Đ/c Cảnh

Chiều