Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác SXD
Lịch công tác SXD
Lịch làm việc của lãnh đạo từ ngày 6/9 đến ngày 10/9 
13/09/2021 
 


Thứ hai  13/9/2021

Sáng


-
 họp BCĐ Covid- đc Vinh
Chiều

họp Thường trực tỉnh uỷ. Đc Vinh

Thứ ba  14/9/2021

Sáng

 

Chiều


Thứ tư 15/9/2021

Sáng

Chiều

 Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022- Đc Vinh

Thứ năm  16/9/2021

Sáng


Chiều


Thứ sáu  17/9/2021
Sáng

Chiều