Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Lễ mở thầu Hồ sơ dự thầu (bước kỹ thuật) đối với gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các khu vực lân cận, tỉnh Ninh Thuận 
24/07/2015 
 

Sáng ngày 22/7/2015, Ban quản lý các dự án quy hoạch - Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) tổ chức Lễ mở thầu Hồ sơ dự thầu (bước kỹ thuật) đối với gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các khu vực lân cận, tỉnh Ninh Thuận; đến dự gồm có đại diện các Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tư vấn tham gia dự thầu.

Đúng 8h00 ngày 22/7/2015, Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Trưởng ban quản lý các dự án quy hoạch tuyên bố đóng thầu Gói thầu Lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và các khu vực lân cận, tỉnh Ninh Thuận.

Vào lúc 9h00 cùng ngày, Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Trưởng ban quản lý các dự án quy hoạch phát biểu, tuyên bố các cơ sở pháp lý và tuyên bố mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các bên tham dự lễ mở thầu thống nhất ký biên bản mở thầu (phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật).


Lễ mở thầu đấu thầu rộng rãi diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của Luật Đấu thầu trước sự chứng kiến của Tổ Chuyên gia đấu thầu, các thành viên Ban quản lý dự án, đại diện các Sở liên quan và toàn thể các nhà thầu.