Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Lấy ý kiến quy hoạch Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải 
08/10/2019 
 

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu giải quyết đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về lập quy hoạch Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải. Ngày 07/10/2019, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp lấy kiến các đơn vị có liên quan. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh - Giám đốc Sở Xây dựng cùng đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Ninh Hải, UBND xã Vĩnh Hải, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Hội Kiến trúc sư tỉnh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Toàn cảnh cuộc họp

HồngChuyên