Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
20/08/2018 
 
 
Tin đã đưa
(16/04)
(06/12)
(11/09)
(12/08)
(10/07)
(24/01)
(24/01)
(07/09)
(03/05)
(06/04)