Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Kết nạp Đảng viên mới 
 
 
Chiều ngày 01/7/2016, Chi bộ Văn phòng Sở I tổ chức kết nạp đảng cho 02 đồng chí Đào Trọng Lĩnh và Nguyễn Quang HuyTuyên thệ của 02 đồng chí Đảng viên mới


Phát biểu dặn dò của đồng chí Bí thư Chi bộ