Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hạ tầng kỹ thuật
Hạ tầng kỹ thuật
Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh 
10/09/2014 
 
Ngày 10/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh Ninh Thuận

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng của đồ án Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh Ninh Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/4/2013. Đồng thời, thông qua Kế hoạch thực hiện, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn lực đầu tư phát triển nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh Ninh Thuận đã đề ra, đồng thời nhằm góp phần hiện thực hóa định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020.

Theo Quyết định này, Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa 2 nhiệm vụ trọng tâm của đồ án Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh, bao gồm:

- Nhiệm vụ chung:

+ Phát triển giáo dục và tạo cơ sở kiến thức thúc đẩy phát triển nền kinh tế;

+ Xây dựng một điểm đến du lịch ưa chuộng và hấp dẫn;

+ Khai thác tài nguyên và năng lượng tái tạo, xây dựng Ninh Thuận và vùng ven biển trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam;

+ Kích thích công nghiệp, sản xuất sạch;

+ Nâng cao chất lượng nông nghiệp và nuôi trồng hải sản an toàn sinh học.

- Nhiệm vụ ưu tiên:

+ Thực hiện nhiệm vụ đối với khu vực phát triển hợp nhất về kinh tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Đầm Nại.

+ Thực hiện nhiệm vụ đối với khu vực thị trấn mới Thanh Hải.

+ Thực hiện nhiệm vụ đối với khu vực Du lịch ven biển phía Bắc thuộc huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.

+ Thực hiện nhiệm vụ đối với khu vực Công nghiệp phía Nam Thuận Nam và thị trấn mới khu vực Phước Dân - Phước Nam.

vbden_297_QD-UBND.pdf


 
Tin đã đưa
(14/07)
(16/04)
(16/07)
(18/06)
(08/05)
(13/01)
(05/05)
(31/03)
(18/12)
(15/12)